LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Hesaplamalı Jeofizik Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 00
Laboratuvar Web Adresi: http://www.geop.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=6792

 

Cihaz İsmi: Appro HyperBlade Mini-Cluster (Yardımcı Sistem)
Cihaz Modeli:
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşe KAŞLILAR
Telefon: 0 212 285 63 47
E-Posta: kaslilar@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı