LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Katı Atık Laboratuvarı
Adres: İTÜ İnşaat Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 34 17
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Distile Su Cihazı (2 adet)
Cihaz Modeli: Millipore
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Aslı TOPTAŞ, Araş. Gör. Mehmet Emin PAŞAOĞLU, Araş. Gör. Recep KAYA
Telefon: 0 212 285 67 87
E-Posta: toptasa@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı