LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Polimer Modifikasyon Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Isıtıcı
Cihaz Modeli: Termal
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. B. Filiz ŞENKAL, Araş. Gör. Erdem YAVUZ
Telefon: 0 212 285 31 52
E-Posta: bsenkal@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı