LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Analitik Kimya Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak, İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: İyon Kromatografi Cihazı
Cihaz Modeli: Dionex / ICS-3000
Cihaz Sorumlusu: Doç. Dr. Gülçin YILMAZ
Telefon: 0 212 285 31 50
E-Posta: ggumus@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı