LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Jeodezik Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvarı
Adres: İTÜ İnşaat Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 34 14
Laboratuvar Web Adresi: http://www.geo.itu.edu.tr/labo.html

 

Cihaz İsmi: Çizici
Cihaz Modeli: HP DesignJet 500
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK
Telefon: 0 212 285 38 22
E-Posta: celikn@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı