LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Polimerizasyon Kinetiği ve Polimer Çözelti Özellikleri Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/grup_goster.php?grup=poli-oz

 

Cihaz İsmi: Infrared Spektrofotometre
Cihaz Modeli: Unicam SP1025
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. Huceste GİZ
Telefon: 0 212 285 32 79
E-Posta: catalgil@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı