LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 34 25
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Gravimetrik Adsorpsiyon Sistemi / Intelligent Gravimetric Analyzer - IGA
Cihaz Modeli: HIDEN ISOCHEMA
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. Ahmet SİRKECİOĞLU
Telefon: 0 212 285 33 49
E-Posta: asirkeci@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı