LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Haberleşme Laboratuvarı
Adres: İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi 34469 Maslak İstanbul
Telefon: 0 212 285 34 23, 0 212 285 36 13
Laboratuvar Web Adresi: http://www.ehb.itu.edu.tr/arastirma/laboratuvarlar/HabLabBrosur.pdf

 

Cihaz İsmi: Haberleşme Protokolleri ve Ağları Deney Seti
Cihaz Modeli: DeLorenzo
Cihaz Sorumlusu: Öğr. Gör. Tayfun BULCA
Telefon: 0 212 285 35 63
E-Posta: tbulca@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı