LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Reolojik Ölçümler & Nanokompozit Üretim ve Araştırma Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak, İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi: http://www.fizik.itu.edu.tr/labs/rheology/

 

Cihaz İsmi: Etüv
Cihaz Modeli:
Cihaz Sorumlusu: Doç. Dr. Sevim İŞÇİ TURUTOĞLU
Telefon: 0 212 285 72 27
E-Posta: iscisev@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı