LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Polimerizasyon Kinetiği ve Polimer Çözelti Özellikleri Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/grup_goster.php?grup=poli-oz

 

Cihaz İsmi: Hassas Terazi
Cihaz Modeli: Precisa
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Ali Özhan AKYÜZ
Telefon: 0 212 285 32 79
E-Posta: akyuzali@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı