LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı
Adres: İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 34469 Maslak İstanbul
Telefon: 0 212 285 36 82
Laboratuvar Web Adresi: http://baal.ce.itu.edu.tr/

 

Cihaz İsmi: Duyarga Ağı Test Ortamı
Cihaz Modeli:
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Gülnur Selda UYANIK
Telefon: 0 212 285 67 04
E-Posta: seldauyanik@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı