LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Spektroskopi Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak, İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi: http://www.fizik.itu.edu.tr/tr/arast/arast2.htm

 

Cihaz İsmi: Kararlı Durum Floresans Spekrometresi
Cihaz Modeli: Perkin Elmer LS 50
Cihaz Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Demet Kaya, Yard. Doç. Dr. Şaziye Uğur
Telefon: 0 212 285 66 03, 0 212 285 72 43
E-Posta: demet@itu.edu.tr, saziye@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı