LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Kaya Mekaniği Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 51
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Eğilme Dayanımı Deney Aleti / 2
Cihaz Modeli:
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Serkan ANGI
Telefon: 0 212 285 61 57
E-Posta: serkan.angi@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı