LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Kaya Mekaniği Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 51
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Pundit Deney Cihazı
Cihaz Modeli: CNS
Cihaz Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
Telefon: 0 212 285 62 56
E-Posta: yilmazm@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı