LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: İTÜ HPK-POL - Heterofaz ve Kolloidal Polimerler Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Isı Kontrollü Viskozite Banyosu
Cihaz Modeli: Julabo
Cihaz Sorumlusu: Doç. Dr. Nesrin KÖKEN ÖZ
Telefon: 0 212 285 71 03
E-Posta: nesrin@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı