LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Sulu Çözelti Kimyası Arkeometri Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Etüv
Cihaz Modeli: Philipp Harris
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Nejla CİNİ
Telefon: 0 212 285 31 61
E-Posta: cinin@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı