LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: NMR Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/arastirma/nmrlab.html

 

Cihaz İsmi: NMR (Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi) - Bruker
Cihaz Modeli: Bruker Spectrospin / 250 MHz AC Aspect 3000
Cihaz Sorumlusu: Kimya Bölüm Başkanlığı
Telefon: 0 212 285 32 33
E-Posta: vnmr@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı