LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Nanomekanik Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Atomik Kuvvet Mikroskobu
Cihaz Modeli: Nanomanyetik Bil. Cih. Ltd
Cihaz Sorumlusu: Doç. Dr. H. Özgür ÖZER
Telefon: 0 212 285 72 22
E-Posta: oozer@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı