LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: X-Işını Tek Kristal Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/arastirma/xraylab.html

 

Cihaz İsmi: Kryoflex II Soğutma Ünitesi
Cihaz Modeli:
Cihaz Sorumlusu:
Telefon:
E-Posta:

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı