LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Devreler ve Sistemler Laboratuvarı
Adres: İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi 34469 Maslak İstanbul
Telefon: 0 212 285 34 23, 0 212 285 36 13
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Analog Osiloskop
Cihaz Modeli: Hameg 20MHz
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Yüksel ÇAKIR, Cemalettin Aslan
Telefon: 0 212 285 36 02
E-Posta: cakiryu@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı