LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Polimer Kimyası Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://www.yusufyagci.com

 

Cihaz İsmi: UV Spektrometresi
Cihaz Modeli: Shimadzu UV-1601
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. A. Görkem YILMAZ
Telefon: 0 212 285 68 19
E-Posta: gorkisk@yahoo.com

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı