LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 60 40
Laboratuvar Web Adresi: http://www.food.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7719

 

Cihaz İsmi: Koloni Sayım Cihazı (2 adet)
Cihaz Modeli: Stuart Scientific- SCS
Cihaz Sorumlusu: Araş.Gör. Ceren DAŞKAYA
Telefon: 0 212 285 73 19
E-Posta: daskayac@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı