LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Optik Mineraloji ve Petrografi Araştırma Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 62 51
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Binoküler Mikroskop (Üç boyutlu örnek inceleme)
Cihaz Modeli: SZ-PT OLYMPUS-Japan
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. Fahri ESENLİ, Arş.Gör. Dr. Orhan YAVUZ
Telefon: 0 212 285 63 66, 0 212 285 62 73
E-Posta: esenlif@itu.edu.tr, orhan@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı