LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Maden Havalandırması ve İş Güvenliği Laboratuvarı
Adres: İTÜ Maden Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 63 64
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Anemometre
Cihaz Modeli: LEDA 1000
Cihaz Sorumlusu: Doç. Dr. Abdullah FİŞNE
Telefon: 0 212 285 61 41
E-Posta: fisnea@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı