LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Polimer Esaslı Malzemeler Karakterizasyon Laboratuvarı
Adres: İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi 34469 Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 33 81
Laboratuvar Web Adresi: http://www.pmlab.itu.edu.tr/

 

Cihaz İsmi: Eriyik Akışkanlığı Ölçme Cihazı (MFI)
Cihaz Modeli: Dynisco
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Hasan GÖKÇE
Telefon: 0 212 285 67 30
E-Posta: gokceh@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı