LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Polimer Kimyası Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 33
Laboratuvar Web Adresi: http://www.yusufyagci.com

 

Cihaz İsmi: Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)
Cihaz Modeli: Perkin-Elmer Diamond DSC
Cihaz Sorumlusu: Araş. Gör. Barış KIŞKAN
Telefon: 0 212 285 68 19
E-Posta: kiskanb@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı