LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Radyoaktif İzleme Tekniği Laboratuvarı
Adres: İTÜ Enerji Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 39 37
Laboratuvar Web Adresi: http://www.enerji.itu.edu.tr/arastirma/laboratuvarlar/radyoaktif-i-zleme-teknigi-laboratuvari

 

Cihaz İsmi: Alpha Spektrometresi
Cihaz Modeli: ORTEC - Alpha Duo
Cihaz Sorumlusu: Prof. Dr. İskender REYHANCAN
Telefon: 0 212 285 32 14
E-Posta: iareyhancan@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı