LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Manyetik Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Adres: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 34469, Maslak, İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 32 09
Laboratuvar Web Adresi:

 

Cihaz İsmi: Tüp Fırın
Cihaz Modeli: Homemade (1000 °C)
Cihaz Sorumlusu: Doç. Dr. Baki ALTUNCEVAHİR
Telefon: 0 212 285 34 30
E-Posta: altuncevahir@itu.edu.tr

İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı